header
Atrakcje w okolicy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piÄ…tek, 07 sierpnia 2009 14:21

Rudka

Gmina Rudka jest po?o?ona w po?udniowo-wschodniej cz??ci województwa podlaskiego, s?siaduj?c z gmin? Bra?sk, Ciechanowiec, Grodzisk, Klukowo. Rudka jest siedzib? nadle?nictwa. 38 proc. terenu gminy zajmuj? lasy. Okoliczne tereny sprzyjaj? rozwojowi agroturystyki oraz drobnego przemys?u drzewnego, który nie szkodzi?by ?rodowisku.

 

Walory przyrodnicze:

NURZEC - Nurzec jest rzek? o charakterze nizinnym, przep?ywaj?c? przez tereny bagienne i podmokle. Jego d?ugo?? wynosi 100,2 km, a powierzchnia zlewni to 2082,6 km˛. Takie parametry kwalifikuj? j? do ubiegania si? o tytu? jednej z najwi?kszych rzek regionu.
Wi?cej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=1&id_powiatu=3&id_gminy=26

 

Walory kulturowe:


  • KO?CIÓ? barokowy, zbudowany w latach 1753-59, fundacji Kazimierza Ossoli?-skiego, remontowany w 1928 i ok. 1960 r.; jednonawowy z wie?? frontow?.
  • PA?AC pierwotnie barokowy, zbudowany w latach 1763-64, dla Aleksandra Ossoli?-skiego, rozbudowany w duchu neobaroku mi?dzy 1913 a 1914, arch. Jan Heurich M?., dla Janiny Potockiej, cz??ciowo rozebrany w latach 1936-39, rekonstruowany mi?dzy 1965 a 1970; pi?trowy z wy?szym pseudoryzalitem i alkierzami.
  • Nowy PA?AC, zbudowany ok. 1930 r.. Oran?eria, z 2. po?. XVIII w. Oficyna, z 1. po?. XIX w.
  • LAMUS drewniany o konstrukcji zr?bowej, zapewne z 2. po?. XIX w.
  • PARK krajobrazowy, zbudowany w 1763 r., przekomponowany po 1913 r.
  • Zespó? przydro?nych kapliczek - z pocz?tku XVII wieku.

 

Historia:

Pierwsza wzmianka o Rudce pochodzi z 1434 r. Po roku 1505 w?adali ni? Korczewscy, a nast?pnie Hlebowicze, Kiszkowie. Oko?o po?owy XVII wieku Rudk? wykupi? Zbigniew Ossoli?ski. Ostatnim z rodu Ossoli?skich w Rudce by? Wiktor Makymilian Ossoli?ski. Po jego ?mierci 1869 r. wie? odziedziczy?a córka Wanda, która wnios?a Rudk? jako wiano Tomaszowi Potockiemu. Ostatnim w?a?cicielem Rudki by? hrabia Franciszek Salezy Potocki, zmar?y 1949 r. w Krakowie.
Wi?cej informacji na stronach: http://www.bisi.com.pl/powiat.htm#rudka, http://www.rudka.podlaskie.prv.pl/

 

 

Adres Urz?du Gminy:

Rudka, ul. Bra?ska 13
tel:
(085) 730 58 52
fax: (085) 730 58 51
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Strona internetowa:

http://www.bisi.com.pl/powiat.htm#rudka
http://www.rudka.podlaskie.prv.pl/

 

Zmieniony: czwartek, 13 sierpnia 2009 08:07